• اثر انرژی شکست در رشد و گسترش ترک در سدهای بتنی وزنی تحت اثر نیروی زلزله

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 635
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مکانیک شکست یکی از مدل های شکست مورد استفاده در آنالیز سدهای بتنی وزنی می باشد. این مدل بر پایه مفهوم اتلاف انرژی در سازه ای که در آن فرآیند شکست رخ می دهد، استوار است. پارامتر تعیین کننده در این معیار، انرژی شکست می باشد که انتخاب یک مقدار مناسب برای انرژی شکست می تواند در رفتار سازه تاثیرگذار باشد. در این مقاله تاثیر پارامتر انرژی شکست بر روی نتایج حاصل از آنالیز غیر خطی سدهای بتنی وزنی، با انتخاب مدل مکانیک شکست به عنوان معیار شکست در بتن، بررسی شد. در مطالعه حاضر، سد کوینا با در نظر گرفتن اندرکنش سد و مخزن تحت اثر زلزله کوینا مورد آنالیز قرار گرفت که نتایج حاصله بیانگر این امر بود که با توجه به تغییر در انرژی شکست، المان های ترک خورده در نواحی پاشنه سد و محل تغییر شیب قرار دارند. البته با افزایش انرژی شکست ترک های ایجاد شده در قسمت بالا دست، حذف شدند و در این ناحیه المان آسیب دیده مشاهده نمی گردد. مقدار انرژی شکست بر روی تعداد المان های ترک خورده اثر می گذارد و با افزایش مقدار آن ناحیه آسیب دیده کوچکتر خواهد بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها