• تحلیل شبه دینامیکی پایداری دیوار خاک مسلح

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 1011
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  استفاده از دیوارهای خاکی مسلح شده با انواع مسلح کننده های مصنوعی (ژئوسینتیک) به صورت گسترده ای در حال توسعه می باشد. روش های متعددی برای طراحی لرزه ای دیوار خاکی مسلح بر اساس روش شبه استاتیکی موجود است. این روش ها اثر زمان و انتقال موج حجمی در درون خاک در طول زلزله را در نظر نمی گیرند. در این خصوص اختلاف فاز در اثر انتشار موج برشی معین در درون دیوار خاکی مسلح با استفاده از روش های نسبتا جدید شبه دینامیکی می تواند مدنظر قرار گیرد. در این مقاله با استفاده از روش شبه دینامیکی اثر تغییر در پارامترهای خاک شامل زاویه اصطکاک داخلی آن و شتاب لرزه ای بر میزان نیروی بوجود آمده در لایه های تسلیح و ضریب اطمینان در مقابل پایداری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که با افزایش زاویه اصطکاک داخلی خاک میزان نیروی ایجاد شده در لایه های تسلیح کاهش و ضریب اطمینان افزایش می یابد، در مقابل با افزایش میزان شتاب لرزه ای نیروی ایجاد شده در لایه های تسلیح افزایش و ضریب اطمینان کاهش می یابد. نتایج حاصل از این روش تطبیق مناسبی را با کارهای انجام شده توسط دیگر محققین نشان می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها