• مقایسه مدل های رفتاری خاک و سنگ در بررسی شیروانی های طبیعی به صورت دوبعدی به روش عددی (مطالعه موردی سد خاکی آب نهر)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 1079
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف از این مقاله بررسی رفتار ژئوتکنیکی سنگ (به صورت عمده شیل و مارن) و مقایسه آن با مدل سازی توده به شکل خاک در بررسی شیروانی های طبیعی سد آب نهر به شکل دوبعدی می باشد. به ازای خواص مختلف خاک و سنگ، تحلیلی پارامتری برای حالات مختلف پارامترهای مقاومتی (زاویه اصطکاک داخلی و چسبندگی خاک) انجام شد و سعی بر تعیین حالات ناپایدار بوده است. با بررسی رفتار تووده جناحین داخل مخزن سد خاکی آب نهر با نوع مصالح متفاوت و با داده های شبیه به هر دو حالت خاک و سنگ حاصل از آزمایشات در محل و آزمایشگاهی تعیین ضرایب اطمینان توده ها با کارگیری روش های عددی به صورت مجزا در هر مدلسازی مدنظر قرار گرفت تا آنکه قدرت تصمیم گیری صحیحی از مطمئن ترین ضریب اطمینان اتخاذ گردد. در این مطالعه موردی، وضعیت پایداری شیروانی طبیعی سد آب نهر در حالت قبل از آبگیری مخزن (حالت کنونی دیواره ها) و همچنین پایداری جناحین شیروانی پس از آبگیری مخزن و ایجاد حالت نشست پایدار در بدنه به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی پایداری شیب در حالت تخلیه ی سریع مخزن و وقوع این حالت بحرانی، یکی دیگر از اهداف نگارش این مقاله بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها