• تعیین ارزش زمان سفر با استفاده از روش ترجیحات بیان شده مطالعه موردی: شهر تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/01/01
  • تعداد بازدید: 1149
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمان سفر یکی از مهم ترین شاخص های مطرح در سیستم حمل و نقل است که معمولاً بسیاری از پروژه های حمل و نقل با هدف کاهش مقدار آن تعریف و اجرا می گردند. به عبارت دیگر صرفه جویی در زمان سفر به عنوان یک پارامتر اقتصادی، در بسیاری از تحلیل های منفعت به هزینه در اینگونه پروژه ها مدنظر قرار می گیرد. در این راستا و در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش ترجیحات بیان شده و تهیه پرسشنامه با استفاده از فنون طراحی آزمایش، اقدام به برآورد ارزش زمان سفر مدهای مختلف حمل و نقلی در شهر شود که در نتیجه آن مقدار ارزش زمان سفر برابر با 18672 ریال بر ساعت برآورد گردیده است. در کنار این مطلب و با استفاده از اطلاعات اقتصادی خانوار در شهر تهران نیز این ارزش بدست آمده است که مقدارآن برابر با 17398 ریال بر ساعت بوده است. در نهایت مقایسه نتایج حاصل از روش ترجیحات بیان شده با واقعیت های شهر تهران، نشان از قابل اعتماد بودن نتایج بدست آمده از روش ترجیحات بیان شده داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها