• آنالیز نشست زمین برای حفاری تونل با ماشین epb در حالت باز مطالعه موردی- خط 2 قطار شهری مشهد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 625
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  حفاری در محیط های شهری مستلزم کنترل دقیق جابجایی های زمین می باشد. مدیریت پروژه در راستای رسیدن به اهداف پروژه با حفظ تعادل بین هزینه ها، زمان و کیفیت یکی از مواردی است که باید در همه پروژه ها به آن دقت شود. در این تحقیق سعی شده ضمن بررسی امکان استفاده از حالت باز ماشین حفاری در محیط های شهری، مزایای این روش در راستای کاهش هزینه ها نیز مورد تحلیل قرار گیرد. به همین دلیل در بخش های پایدار زمین در خط 2 قطار شهری مشهد به تحلیل های تجربی و عددی نشست سطح زمین در شرایط بدون اعمال فشار به سینه کار پرداخته شده است. از اینرو با استفاده از روش تجربی peck و سایر روابط تجربی که در این زمینه توسط پژوهشگران ارائه شده است به بررسی گودال نشست پرداخته شده و برای تحلیل عددی از نرم افزار flac3d استفاده شده است. پس از انجام تحلیل ها مشخص شد در محدوده مورد مطالعه به دلیل تجاوز نشست از مقدار مجاز نمی توان از حالت بدون اعمال فشار استفاده کرد و از آنجا که هر چه مقدار فشار اعمالی به سینه کار کمتر باشد مقدار انباشت مصالح در محفظه فشار کمتر می گردد، در نتیجه مقدار فوم مصرفی کاهش خواهد یافت و این خود کاهش هزینه های پروژه را بر خواهد داشت از اینرو در پایان تحقیق به تحلیل عددی محدوده مورد مطالعه تحت شرایط اعمال 50 درصد فشر اعمالی پرداخته شد که نتیجه آن مقادیر نشست مجاز را دربر داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها