• مطالعه علل بروز پدیده رانش خاک در مسیر خطوط انتقال گاز و ارائه راهکار پایداری (مطالعه موردی: خط انتقال کامیاران- مریوان و جوانرود- ثلاث باباجانی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 1154
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  پدیده لغزش زمین یکی از عوامل تهدید کننده خطوط انتقال نفت و گاز می باشد. با توجه به قابل انفجار بودن این خطوط در صورت هر گونه لغزش، پایدارسازی ترانشه ها و شیروانی های محل عبور این خطوط از اهمیت ویژه ای برخوردار است .در این پژوهش ابتدا عوامل وقوع رانش خاک در دو محل رانش یافته در خطوط انتقال گاز یارد کرمانشاه (کیلومتر 500+23 خط انتقال گاز کامیاران-مریوان و کیلومتر 10 خط انتقال گاز جوانرود-ثلاث)، با استفاده از مطالعات ژئوتکنیک و بازدیدهای میدانی شناسایی گردیده است؛ سپس با برداشت وضعیت توپوگرافی منطقه، رانش های رخ داده توسط دو نرم افزار  slide ,flac slopeمدلسازی گردیده و در نهایت برای هر یک از عوامل رانش، راهکار پایدارسازی مناسب ارائه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها