• طبیعت گرایی و معماری هوشمند (با تأکید بر طراحی پوسته های هوشمند متأثر از طبیعت)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/02/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/02/01
  • تعداد بازدید: 4398
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  عوامل طبیعی همواره در طول تاریخ، اصلی مهم و اساسی برای بشریت بوده است. این نوع همراهی و همزیستی با طبیعت را به خوبی می توان در آثار معماری هر دوره ای مشاهده کرد. به اذعان بسیاری از صاحب نظران، از سال های پایانی قرن بیستم به این سو؛ به ویژه از آغاز هزاره سوم، با آغاز عصری نو در تاریخ بشریت، اطلاعات و فن آوری دیجیتال، با اقتدار تمام قلمروهای زندگی انسان را تحت تأثیر قرار داده است. این انقلاب تکنولوژیکی با سرعتی شتابان در حال شکل دهی مجدد به ساختارهای بنیادین پدیده های جهان می باشد؛ و معماری نیز به عنوان یکی از مهمترین پدیده های اجتماعی- انسانی، از این تأثیرات به دور نمانده و آن چه امروزه تحت عنوان معماری هوشمند یا پوسته های هوشمند مطرح است، در واقع بازتابی از تغییرات ایجاد شده در جهان می باشد. در عصر حاضر متخصصان معماری و ساختمان در کنار بهره مندی از پیشرفت های تکنولوژیکی و فن آوری اطلاعات در راستای خلق آثار معماری هوشمند، توجه ویژه ای نیز به سازه های متأثر از طبیعت دارند. به عبارتی طبیعت به عنوان الگو؛ در بسیاری از راهبردهای منتهی به خلاقیت معماری تأثیر می گذارد. در این نوشتار نگارندگان با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی و رجوع به اسناد کتابخانه ای، رابطه مابین طبیعت گرایی و معماری هوشمند را نگاشته و در ادامه به عوامل طبیعی موثر در خلق برخی از آثار معماری هوشمند پرداخته اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها