• مدلسازی بهره برداری از سیستم انتقال آب کوهرنگ به روش پویایی سیستم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1235
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه در برخورد با مسائل منابع آب، نیاز به ابزارهایی است که بتواند ساختار و اجزاء سیستم های منابع آب را منطبق با خصوصیات و روابط واقعی آن ها تعریف نماید و در کنار آن از سادگی و سرعت لازم برخوردار باشد. علاوه بر آن امکان مشارکت کاربران سطوح مختلف در توسعه مدل نیز می بایست، به عنوان یکی از مزایای این ابزارها مد نظر باشد. روش پویایی سیستم یک روش شبیه سازی شیء گرا بر اساس روابط بازخور است که ضمن ایجاد مشارکت کاربران هر مدل در توسعه آن، سادگی و سرعت قابل توجه ی را در تعریف سیستم و توسعه مدل ایجاد می نماید. امکان توسعه گروهی مدل ها و قابلیت و سادگی اصلاح مدل در واکنش به تغییرات سیستم نیز از جمله قابلیت های این روش است. در این مقاله کاربرد مدل پویایی سیستم در شبیه سازی سیسـتم انتقـال آب کوهرنـگ بـه زاینـده رود در استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان معرفی شده و قابلیت های نـرم افـزار  vensimدر شـبیه سـازی ایـن سیستم مورد بحث قرار گرفته است. عملکرد سیستم در ارضاء محدودیت ها و اهداف بهره برداری، بـا اسـتفاده از روابط علت و معلولی تعریف شده و با اعمال تغییرات بر روی متغیرها و پارامترهای ورودی بررسی شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها