اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • راندمان های آبیاری در مدیریت جامع منابع آب مطالعه موردی (شبکه آبیاری و زهکشی مغان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/05/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/05/25
  • تعداد بازدید: 890
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  راندمانهای آبیاری (تعاریف کلاسیک راندمان آبیاری) معمولترین شاخصهای ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری می باشند. از آنجا که در اینگونه روابط به سرنوشت آبهای تلف شده توجه چندانی نمی شود در سالهای اخیر استفاده ار تعاریف نئوکلاسیک راندمان آبیاری توسط مؤسسات بین المللی توصیه شده است. در این راستا وضعیت راندمانهای نئوکلاسیک آبیاری بر اساس شاخصهای pfdepletion, pfnet, dfnet در شبکه آبیاری و زهکشی مغان و سه زیر بخش آن شامل کشت و صنعتهای مغان و پارس و اراضی بخش خصوصی، از سال 75 تا 81 مورد بررسی قرار گرفت. میزان آب مورد نیاز تبخیر تعرق واقعی بر اساس الگوی کشت هر کدام از بخشها و با توجه به آمار هواشناسی برای هر سال با استفاده از روش تبخیر از تشتک محاسبه شد. سایر اطلاعات مورد نیاز از گزارشات شرکت بهره برداری استخراج گردید. نتایج نشان داد متوسط شاخصهای فوق در بخش کشاورزی کل شبکه آبیاری و زهکشی مغان به ترتیب 0.84، 0.49 و 0.59 می باشد. متوسط شاخص pfnet در کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت پارس و اراضی بخش خصوصی به ترتیب 0.39، 0.39 و 0.70 بود. بخش عمده تلفات آب بصورت نفوذ عمقی به سفره های آب زیرزمینی شور منطقه می باشد. نتایج حاکی از بهبود راندمان های مصرف آب در سالهای اخیر می باشد. در سال زراعی 79-78 بدلیل بالا بودن میزان تبخیر تعرق بهترین وضعیت مصرف آب و در سال 78-77 بدلیل کم بودن میزان تبخیر تعرق واقعی بدترین وضعیت مصرف را در سطح شبکه شاهد بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها