• بررسی عوامل فنی و اجرایی ایجاد کننده نشت در کف کانال انتقال آب در شبکه های آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی شبکه آبیاری اردبیل (یامچی))

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/01/01
  • تعداد بازدید: 613
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  شبکه آبیاری اراضی پایاب سد یامچی با مساحت بالغ بر 8800 هکتار یکی از بزرگترین شبکه آبیاری استان اردبیل می باشد، طول کانال انتقال شبکه 26 km و ظرفیت انتقال آب در ابتدای شبکه 7 مترمکعب در ثانیه می باشد. یکی از چالش های اساسی مدیریت شبکه، ایجاد نشت در کف کانال و ترک های ایجاد شده بر روی پانل های جانبی محدوده نشت در قسمت ابتدایی شبکه می باشد. در این مقاله با ارائه برخی از عوامل فنی و اجرایی ایجاد کننده نشت در کانال های آبیاری و گزارش اجمالی از تاریخچه مطالعات ژئوتکنیک شبکه آبیاری اردبیل و لحاظ کردن آن در مراحل و اجرا، به برری عوامل اصلی ایجاد نشست در کف کانال پرداخته شده است. در این راستا، دو مقطع عرضی که بیشترین مقدار نشست کف کانال و ترک پانل های جانبی مشاهده گردیده بود انتخاب گردیده بود انتخاب و بتن لاینینگ آنها برای بررسی بیشتر تخریب گردید. بررسی های صورت گرفته نشان داد جریان های زیرسطحی که عمدتا ناشی از نشت آب از کانال می باشد، مهم ترین دلیل نشست پانل های بتنی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها