• بررسی تراوش از پی و بدنه سد خاکی شهر چای با استفاده از روش اجزاء محدود و اطلاعات ابزار دقیق

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 1762
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  یکی از مهم ترین مسائل در سدهای خاکی تراوش آب در بدنه سد، شالوده و تکیه گاه های آن است بطوریکه تراوش غیرمجاز می تواند برای سد و در نهایت برای مناطق مسکونی پایین دست مشکل آفرین باشد. لذا جهت پیشگیری از گسیختگی سد در اثر عوامل مختلف، رفتار سنجی مستمر سد ضروری می باشد. به این منظور می توان با استفاده از مدلسازی عددی و کمک گرفتن از اطلاعات ابزار دقیق، تحلیل برگشتی داده ها را انجام داده و به یک مدل نزدیک به واقعیت رسید و سد مورد مطالعه را برای حالات مختلف تحلیل کرد. در این تحقیق با استفاده از روش اجزای محدود و انتخاب سد خاکی شهرچای بعنوان مطالعه موردی، مدلی از سد فوق توسط نرم افزار seep/w ترسیم گردیده و با انجام تحلیل برگشتی مدل عددی توسط اطلاعات ابزار دقیق کالیبره و سپس با افزایش ارتفاع آب مخزن به مقدار تراز نرمال آب، سد مورد تحلیل قرار گرفت. با بررسی نتایج، مقدار دبی نشتی از پی و بدنه سد بطور جداگانه محاسبه و وضعیت خط فراتیک و خطوط جریان و پتانسیل داخل بدنه و پی سد مشخص گردید، سپس با استفاده از نرم افزار slope/w پایداری سد برای حالت مخزن پر مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به اطلاعات ابزار دقیق می توان گفت موقعیت خط فراتیک داخل سد در وضعیت مطلوبی قرار دارد و حجم بسیار کمی از پوسته پایین دست بصورت اشباع است همچنین گرادیان هیدرولیکی قابل توجه در هسته سد گواهی بر عملکرد صحیح آن دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها