اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی میزان پرداختن کتاب های درسی به تفکر در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی از دیدگاه معلمان شهر اصفهان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/06/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/06/13
  • تعداد بازدید: 464
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  تحقیق حاضر به منظور بررسی میزان پرداختن محتوای کتب درسی سال ششم دبستان از منظر آموزش تفکر از دیدگاه معلمان پایه ششم ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 93-92 صورت گرفته است. به همین منظور یک نمونه 176 نفری از معلمان پایه ششم ابتدایی به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است. پایایی پرسشنامه های تحقیق با روش آلفای کرانباخ 0.915 به دست آمد. داده های به دست آمده در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که پرداختن متن کتاب های درسی به تفکر در دانش آموزان بیشتر از متوسط است. این یافته حاکی ازاین است که متن کتاب های درسی پایه ششم ابتدایی به تفکر در دانش آموزان پرداخته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها