• بررسی اثر 5- آمینوسالیسیلیک اسید (5-asa) در آسیب ناشی از ایسکمی و رپرفیوژن در کلیه موش صحرایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 512
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: انسداد شریان اندام ها باعث ایسکمی می شود. رفع این انسداد و برقراری مجدد جریان خون (رپرفیوژن) باعث ایجاد آسیب بیشتر بافتی می گردد که به نام آسیب ناشی از رپرفیوژن موسوم است. رادیکال های آزاد مشتق از اکسیژن، در آسیب ناشی از رپرفیوژن دخیل می باشند. در این مطالعه اثر 5-آمینوسالیسیلیک اسید (5-asa) در آسیب ناشی از ایسکمی و رپرفیوژن در موش های صحرایی که کلیه راست آن ها با عمل جراحی برداشته شده بود (نفروکتومی)، بررسی شد. 5-asa یک اسکاونجر قوی رادیکال های آزاد اکسیژن می باشد و در زخم های کولونی برای ایجاد بهبودی تجویز می شود.

  روش بررسی: مطالعه انجام شده از نوع تجربی (experimental) بود. موش های صحرایی نر نژاد wistar که قبلاً نفروکتومی شده بودند 5-asa ,(300 mg/kg) را به صورت داخل صفاقی (i.p) دریافت کردند. سپس شریان کلیوی چپ به مدت 45 دقیقه بسته شد (ایسکمی) و بعد از این مرحله، پس از 24 ساعت (در گروه دارای رپرفیوژن 24 ساعته) و 48 ساعت (در گروه دارای رپرفیوژن 48 ساعته) جریان خون در شریان مجدداً برقرار گردید. بعد از رپرفیوژن 24 و 48 ساعته، سطح کراتینین و نیتریک اکساید (no) سرم و ادرار به عنوان پارامترهایی که عملکرد کلیه را بعد از آسیب ناشی از ایسکمی و رپرفیوژن نشان می دهند اندازه گیری شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها