اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی شیوع اختلالات شنوایی در بین کودکان 6-3 سال مهدهای کودک تحت پوشش سازمان بهزیستی استان تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1386/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1386/01/01
  • تعداد بازدید: 736
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: نقص شنوایی به معنای «عملکرد غیرطبیعی یا کاهش عملکرد شنوایی به دلیل وجود نوعی اختلال شنوایی است» (1997 (stach,. هدف هر برنامه غربالگری شنوایی در سنین پیش دبستانی و دبستانی، شناسایی دقیق آن دسته از کودکانی است که شنوایی آنها به علت وجود نوعی ضایعه انتقالی و یا حسی- عصبی آسیب دیده است. اگرچه برخی از اختلالات گوش میانی (مانند ترشح گوش میانی) ممکن است کم شنوایی قابل توجهی ایجاد نکنند، شناسایی آنها همواره بخشی از برنامه غربالگری شنوایی است، چرا که می توانند بر توانایی یادگیری تاثیرگذار باشند.

  مواد و روش پژوهش: مطالعه توصیفی حاضر به صورت مقطعی، از فروردین تا خرداد سال 1380 روی 577 کودک (278 دختر و 299 پسر) انجام شد. این کودکان به صورت تصادفی، از بین کودکان مهدهای کودک تحت پوشش سازمان بهزیستی استان تهران انتخاب شدند. پس از تکمیل برگه آگاهی از وجود کم شنوایی توسط والدین، معاینه اتوسکوپی، غربالگری تون- خالص و غربالگری ایمیتانس صورت می گرفت.

  یافته ها: در این بررسی، 12.8 درصد اختلال مجرای گوش خارجی، 23.7 درصد اختلال پرده گوش، 34.3 درصد تیمپانوگرام ناهنجار، 35 درصد عدم وجود رفلکس صوتی، و 12.6 درصد کم شنوایی شامل 9.7 درصد کم شنوایی دوطرفه و 2.9 درصد کم شنوایی یک طرفه (11.6 درصد کم شنوایی انتقالی، 0.64 درصد کم شنوایی حسی-عصبی و 0.36 درصد کم شنوایی آمیخته) مشاهده شد. 34.1 درصد کودکان نیازمند اقدامات درمانی و یک نفر (0.2 درصد) از کودکان، نیازمند خدمات توانبخشی بودند و میزان آگاهی والدین (1.73 درصد) و مربیان (2.07 درصد) از وجود اختلال شنوایی کودک در سطح پایینی قرار داشت. همچنین شیوع بیشتر اختلال شنوایی در گوش چپ و تفاوت معنی دار بین دو گوش (p<0.05) در کلیه موارد بررسی (به جز وضعیت رفلکس صوتی) مشاهده شد.

  بحث و نتیجه گیری: با توجه به درصد بالای نیاز به اقدامات درمانی و اثرات سوءاختلالات شنوایی بر یادگیری کودکان در سنین پایین، و همچنین اهمیت شناسایی و مداخله زودهنگام کم شنوایی در برنامه های توانبخشی شنوایی، آگاهی رسانی و آموزش به افراد جامعه درباره اثرات کم شنوایی و نحوه پیشگیری و شناسایی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها