• مدل سازی پدیده فرونشست ناشی از تونل سازی، با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و داده های ترازیابی دقیق

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/01/01
  • تعداد بازدید: 660
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تاکنون روش های مختلفی از قبیل روش های تجربی، روش های آماری، روش های تحلیلی و روش های عددی مبتنی بر مدل های رفتاری ژئوتکنیک در راستای مدل سازی پدیده فرونشست سطح زمین و برآورد مقادیر و شکل نشست های ایجاد شده مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از روش های کاربردی و قابل توجه در این زمینه که طی سال های اخیر به صورت گسترده ای مورد استفاده پژوهشگران قرار گرفته، استفاده از الگوریتم های عددی مبتنی بر هوش مصنوعی است. پژوهش حاضر با هدف به کارگیری یک الگوریتم مبتنی بر هوش مصنوعی و ارائه یک مدل تقریبی نسبتاً ساده جهت برآورد فرونشست سطح زمین، ناشی از تونل سازی، توأم با بهره گیری از 9 مؤلفه کلیدی شامل داده های پایش میدانی فرونشست به روش ترازیابی دقیق در بخشی از پروژه های در حال بهره برداری سومین خط ناوگان حمل و نقل زیرزمینی تهران (مترو) و اطلاعات هشت مؤلفه مؤثر بر فرونشست های ناشی از تونل سازی، انجام شده و نتایج برآوردهای صورت گرفته توسط مدل شبیه سازی شده با سه روش ارزیابی خطا مورد بررسی قرار گرفته است. مدل عصبی بدست آمده در این پژوهش یا مدل هایی که می توانند از این پس مورد استفاده قرار گیرند،رویکرد مناسبی جهت ارائه راهکارهای موردی و مقطعی یا شاخص های تصمیم گیری و انتخابی اولیه، صرفاً در موارد مشابه، می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها