• بررسی عددی رفتار کمانشی تیر های پالتروژنی frp تحت بارگذاری خمش خالص

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/01/01
  • تعداد بازدید: 611
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله ارائه شده در مورد نتیجه بررسی رفتارالاستیک وکمانش جانبی پیچشی تیرهای i شکل پالترود شده  frp (pfrp) می باشد که از ترکیب الیاف شیشه و رزین پلی استر بوسیله دستگاه پالتروژن تهیه می شود و دارای نسبت مقاومت به مدول الاستیسیته بالا می باشند و لذا بررسی رفتاراین نوع مصالح غالبا از طریق ناپایداری الاستیک و کمانش جانبی پیچشی می باشد و به ندرت به ظرفیت نهایی مقطع می رسند. تیرها تحت بارگذاری خمش خالص در دو انتهای دهانه های تیر دو سر مفصل با لاغری های l/d)، نسبت طول تیر به عمق مقطع) مختلف قرار داده و در نرم افزار آباکوس به صورت دو تحلیل خطی کمانش و تحلیل استاتیکی با در نظر گرفتن اثر هندسه غیر خطی مدل سازی کرده و نتایج به دست آمده از نرم افزار و معادلات فرم بسته (تئوری) که طبق مطالعات و پژوهش های پیشین، روابط موجود در آیین نامه eurocode3 با اعمال اصلاحاتی در ثابت های الاستیک، توصیه شده است مقایسه نموده و میتوان دریافت که نتایج حاصل از آیین نامه و نرم افزار در مورد تیرهای لاغر در لاغری بین 10 الی 15 بهترین تطابق بین رابطه آیین نامه و تحلیل نرم افزاری وجود دارد و اختلاف در حدود 0.5 الی 2 درصد می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها