• بررسی شاخص های زیست اقلیمی مؤثر بر تعیین فصل گردشگری استان گلستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/08/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/08/30
  • تعداد بازدید: 477
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  کشور ایران با تنوع اقلیمی موجود و با برخورداری از سواحل و جنگل های زیبا در شمال و سواحل طولانی در جنوب دارای مزیت نسبی فراوانی است که با بهره گیری از آنها در گذارن اوقات فراغت به طور اعم و گردشگری به طور اخص نیاز به توجه بیشتری دارد. در این مقاله سه شهر گردشگری استان گلستان به وسیله شاخص دمای معادل و شاخص ترجونگ و شاخص سختی هوا و گرما و رطوبت مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که دوره آسایش اقلیمی در شهرهای مورد مطالعه کوتاه بوده و به صورت دو دوره مجزا در ابتدای فصل پاییز و بهار واقع شده است. از نظر اقلیمی عمده ترین محدودیت گردشگری شهرهای گرگان و گنبد و مراوه تپه، دارا بودن شرایط تنش سرمایی زیاد طی ماه های آذر و دی و بهمن است. محدودیت دیگر اقلیم گردشگری در این شهرها مربوط به تنش گرما و رطوبت زیاد آن در فصل گرم سال است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها