• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/08/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/08/30
  • تعداد بازدید: 686
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  گردشگری روستایی، یکی از شاخه های با اهمیت در صنعت گردشگری است در حال حاضر توسعه گردشگری روستایی تا حدودی در دستور کار برنامه های توسعه کشور قرار گرفته است. گردشگری کشاورزی ارگانیک شیوه خاصی از گردشگری کشاورزی است که در کشورهای پیشرفته به گونه ای خاص به آن پرداخته می شود. این نوع گردشگری به حفظ چرخه زندگی و چشم انداز روستایی کمک کرده و همچنین فرصتی را برای فراهم آوردن گردشگری "حفظ کیفیت خاک" یا "سبز" ارائه می کند. بعلاوه، تمرکز روی این محصولات بر اساس نیاز به غذای سالم با استاندارد و کیفت بالا است که کاربرد مواد شیمیایی را محدود می کند. این مسئله ارتباط کشاورزی ارگانیک را با خدمات گردشگری و گردشگری کشاورزی آشکار می سازد و این نقش قابل توجهی در توسعه آتی مناطق روستایی دارد. هدف این مقاله، تعیین و بررسی فاکتورهایی می باشد که به جوامع روستایی کمک می کند تا به طور موفقیت آمیزی گردشگری کشاورزی را به ویژه گردشگری کشاورزی ارگانیک و فرصت های کارآفرینی آن را توسعه دهد. در حقیقت از یکسو، رقابتی بودن یک منبع گردشگری اغلب به انواع و کیفیت پیشنهادهایی وابسته است که می تواند بازار متغیرتری را ارائه کند، در حالیکه از سوی دیگر، پیشرفت گردشگری کشاورزی ارگانیک به عنوان یک صنعت لزوماً به سازمان منطقی تر منابع اشاره می کند و به نوسان موقت کمتری در میزان تراکم گردشگر و در نتیجه استحکام اقتصادی بیشتر منجر می شود. مزایای متعددی از توسعه گردشگری کشاورزی وجود دارند، این مسئله می تواند اقتصاد محلی را تقویت کرده، فرصت های شغلی و تجارت های جدیدی را به وجود می آورد، برنامه های آموزشی را برای معرفی افراد جوان به کشاورزی و محیط زیست؛ توسعه و ترویج بخشد. طی سال ها، نیازی برای در نظر گرفتن گردشگری به عنوان ابزار استراتژیکی توسعه جهت داخل شدن در یک برنامه کلی به خوبی مطرح شده است. در سایه مسایل فوق، توسعه و گسترش بخش گردشگری کشاورزی به خصوص ارگانیک، می تواند جایگزینی برای اصلاح درآمدها و حیات اقتصادی روستاییان و توسعه پایدار روستایی باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها