• طراحی پارک با رویکرد پایداری در پارک ملت مهاباد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/06/12
  • تعداد بازدید: 1556
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  فضاهای سبز شهری یکی از کاربردهای موثر در کیفیت فضایی مناطق شهری است که با گسترش و متراکم شدن بیش از پیش شهرها بر اهمیت آنها افزوده می شود. امروزه مفهوم شهرها بدون فضای سبز در اشکال گوناگون آن، غیرقابل تصور است. گسترش شهرها باعث تشدید عوارض توسعه شهری بی رویه و ناپایدار شده است، که تشدید آلودگی های محیطی از مهم ترین این عوارض به شمار می آید که خود زمینه ساز از بین رفتن فضاهای سبز درون شهری و تغییر کاربری این گونه اراضی است. اهمیت این پارک ها و فضاهای سبز شهری تا بدان حد است که امروزه وجود این کاربری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع به حساب می آید. پارک های شهری به لحاظ کارکردهای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی موجب ارتقای کیفیت محیط شهری و بهبود سطح رفاه عمومی می شوند. پارک شهری به عنوان بخش از زیرساخت طبیعی و مولفه ای تاثیرگذار در سیمای شهر، محل ارتباط انسان شهرنشین و طبیعت است؛ انسانی که با توسعه سریع پیشرفت ها صنعتی و تکنولوژیکی با طبیعت بیگانه شده است. به این ترتیب مفهوم پارک در شهرهای معاصر اهمیت بیشتری یافته و با توجه به نیازهای روانی و اجتماعی جدید افراد، برنامه ریزی پارک های پایدار جهت احیای اکوسیستم های فراموش شده شهر، امری ضروری به نظر می رسد. پارک پایدار موضوع جدید در ارتباط انسان معاصر شهری با  محیط زیست پیرامونش، مطرح می کند. در این راستا هدف از طراحی پارک های پایدار، ایجاد مکان هایی است که نیاز به انرژی های تجدیدناپذیر را به حداقل ممکن برساند و رابطه مردم با محیط زیست را بهبود بخشد. این تحقیق برای پاسخگویی به نیاز طراحی پارک های پایدار شهری تدوین شده و با بررسی و تحلیل مدارک جمع آوری شده، تعریف دقیقی از پارک شهری و اصول طراحی منظر پایدار قابل تعمیم در توسعه این پارک ها را ارائه می دهد. هدف اصلی این تحقیق ارائه راهکاری برای طراحی این پارک ها و امکان توسعه آنها در قالب گسترش و توسعه عملکردی است. مطالعه موردی، پارک ملت مهاباد است که به عنوان فضای سبز کلان و حیاتی، در شمال غرب شهر مهاباد واقع شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها