• بررسی عددی الگوی جریان در یک کانال مبدل حرارتی صفحه ای با صفحات شورون

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/08/06
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/08/06
  • تعداد بازدید: 635
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه از مبدل های حرارتی به عنوان تجهیزاتی بسیار مهم در انتقال حرارت بین دو یا چند سیال در بیشتر واحدهای صنعتی، تجاری و خانگی مورد استفاده قرار می گیرند در این تحقیق به کمک دینامیک سیالات محاسباتی مشخصه هیدرودینامیکی و الگوی جریان در یک کانال با دو صفحه موجدار از نوع شورون که در مبدل حرارتی صفحه ای (phe) به وفور استفاده می شود مورد مطالعه قرار داده شد. در عمل تعداد متنوعی از صفحات مبدل حرارتی صفحه ای که معمولا زاویه شورون آن ها بین دو مقدار تقریبی °25 تا °65 است، وجود دارد اما در این تحقیق برای بررسی از مدل های سه بعدی در سایز واقعی ازکانال موجدار نوع شورون با زاویه های شورون (β) 30.30، 45.45، 60.60 درجه که در عمل کاربرد وسیع تری دارند برای شبیه سازی استفاده شده است. برای ایجاد هندسه و شبکه بندی از نرم افزار گمبیت و برای حل معادلات حاکم با روش حجم محدود از نرم افزار فلوئنت استفاده شد. مدل های شبیه سازی برای جریان مغشوش با سیال آب در رینولدزهای 5000، 10000، 15000 مورد مطالعه قرار گرفته است و نشان داد که زاویه شورون بر روی الگوی جریان، رسوب گیری و هم چنین گذار جریان به جریان مغشوش بین صفحات شورون تاثیر قابل ملاحظه ای می گذارد و به علاوه نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج تجربی موجود در مقالات علمی مرتبط مقایسه شد که هم خوانی خوبی بین آن ها مشاهده گردید. در نهایت مکانیزم حرکت سیال بین صفحات در کانال های مدل شده با توجه به مومنتوم ایجاد شده در سیال که رابطه مهم و موثر با زاویه ی شورون صفحات دارد مورد بحث قرار گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها