• بررسی اصول موثر جهت افزایش کیفیت طراحی معماری مجتمع های تجاری اداری با نگرشی بر مجتمع های طراحی شده موفق در جهان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/11/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/11/05
  • تعداد بازدید: 831
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  یکی از فضاهای پویای شهری فضاهای تجاری می باشند. شهرها با هرنقش و وظیفه ای که برعهده داشته باشند نمی توانند دور ازفعالیت های تجاری بازرگانی قرارگیرند چرا که حیات اجتماعی انسان ها درشهر و رفع نیاز آنها وجود چنین فعالیت هایی را ایجاب می نماید اهمیت فعالیت های تجاری درکلانشهرها و در نتیجه جایگاه ویژه مراکز تجاری در بین فضاهای شهری از یک سو و تاثیرات روانی و احساسی مکان ها و فضاها برکاربر و استفاده کننده از آنها از سوی دیگر سبب شده تا مقاله حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره از مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است، به هدف بررسی اصول موثر جهت افزایش کیفیت طراحی مجتمع تجاری و بررسی مجتمع های تجاری اداری موفق در جهان از نظر میزان اهمیت به این اصول بپردازد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها