• بررسی روابط بین انتشار co2، مصرف انرژی، درآمد و تجارت خارجی در ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/09/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/09/20
  • تعداد بازدید: 480
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  یکی از مشکلات زیست محیطی در دو دهه اخیر، روند رو به افزایش گرم شدن کره زمین و تغییرات اقلیمی و در نتیجه تخریب و آسیب های زیست محیطی بوده است. این تخریب ناشی از ترکیب عواملی هم چون رشد جمعیت، رشد اقتصادی، فعالیت های تولیدی و تجارت بین المللی بوده که در نتیجه آن مصرف انرژی را در بخش های مختلف اقتصاد افزایش داده است. بنابراین هدف اصلی این مطالعه بررسی روابط علی پویا بین انتشار دی اکسید کربن (شاخص آلودگی)، مصرف انرژی، درآمد سرانه و تجارت خارجی در ایران در دوره 1387- 1360 می باشد. با استفاده از یک الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ardl) و هم چنین الگوی تصحیح خطا (ecm)، وجود روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشانداد که یک رابطه بلندمدت و هم چنین کوتاه مدت بین انتشار سرانه co2، مصرف سرانه انرژی، درآمد سرانه و تجارت خارجی وجود دارد. در این رابطه، رشد اقتصادی، مصرف انرژی و تجارت اثر مثبت بر انتشار co2 دارند. هم چنین رابطه میان درآمد و آلودگی به صورت u معکوس است که نشان می دهد فرضیه زیست محیطی کوزنتس در ایران برقرار می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها