• حیاط در کالبد خانه های سنتی ایرانی (دوره قاجار) و تحول آن در کالبد دهه اخیر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/12/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/12/01
  • تعداد بازدید: 1852
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این مقاله پژوهشی است هدفمند در راستای شناخت حیاط در کالبد خانه های سنتی و مقایسه آن در اقلیم کشور ایران برای شناخت شباهتها و تفاوت های آن ها با یکدیگر و سیر تحول آن در کالبد خانه های امروزی. به نظر می رسد تعریف و تحقیق چندانی در باب چگونگی تغییر حیاط در کالبد خانه ها و تفاوت آن ها در اقلیم های متفاوت در معماری ایران انجام نشده است و بیشتر به بیان توصیف حیاط در اقلیم ها به صورت جداگانه پرداخته شده است و کمتر حالت مقایسه ای داشته است. سازماندهی فضاهای مختلف با توجه به عوامل مؤثر در آن یکی از با اهمیت ترین عملکردهای حیاط در طراحی خانه بوده است. حیاط یا فضای باز در واحدهای مسکونی، کارکردهای بسیار متنوعی دارد که یکی از آن ها نقش و کارکرد فرهنگی و آیینی است. در ساختمان هایی که حیاط مرکزی محصور داشتند، یکی از کارکردهای مهم عبارت بود از ایجاد فضایی امن و محدودهای که حریم خانواده به شمار می رفت. خانه های ایرانی درگذشته به گونه ای درونگرا ساخته است و حیات مرکزی را به عنصری شاخص فرهنگی و اجتماعی و اقلیمی در معماری خانه های ایرانی تبدیل کرده است. معماران ایرانی همواره سعی در خلق فضایی بودند که در آن به آرامش برسند و در خلق این فضا محتاج طبیعت بودند و معتقد بودند که بخشی از پایداری با طبیعت ادغام شده است و در طول هم می باشد. حیاط مرکزی با توجه به چهار اقلیم ایران، در ابعاد و اندازه های مختلف وجود داشته و کاربری های اطراف حیاط نیز با توجه به اقلیمها متفاوت بوده است .هدف از این پژوهش ضمن بیان تفاوت های حیاط در انواع اقلیم ها و بیان سیر تحول آن در خانه های دوره معاصر می باشد. لذا این پژوهش در پی یافتن چرایی است که موجب تغییر حیاط در شهرهای متفاوت و هم چنین به مرور زمان شده است و در پی یافتن عوامل مؤثر آن در کالبد خانه های سنتی می باشد. لذا در مقاله حاضر با مقایسه حیاط در خانه ها در اقلیم های متفاوت ایران در شهرهای بزرگ (تبریز، یزد، بابل و بوشهر) انجام شده است و بعد به مقایسه حیاط در کالبد خانه های معاصر در همین شهرها موردبررسی قرار می گیرد. انجام این پژوهش، برای جمع آوری این اطلاعات از تکنیک هایی مثل استاد و مدارک در بستر مطالعات کتابخانه ای و استناد به اسناد خانه های بومی انجام شده است. نتایج حاصل از تحقیق بر این امر مهم استوار است که به دلیل بی توجهی معماران معاصر و تغییر الگوها در شیوه زندگی در دوران معاصر کاربری حیاط کم رنگتر از گذشته شده است به طوریکه خانه های سنتی به دلایل اقلیمی دارای حیاط به گونه های متفاوت بوده اما در دوران معاصر می توانیم شاهد کمرنگ شدن نقش حیاط در کالبد خانه های معاصر و یکسان سازی آن در تمامی اقلیم ها می باشیم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها