• بررسی کاربرد بالینی اسکن کامپیوتری مغز در روانپزشکی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1381/03/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1381/03/10
  • تعداد بازدید: 536
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: تشخیص اختلالات روانپزشکی عمدتاً بر اساس مصاحبه و معاینه روانی و جسمی بیمار صورت می گیرد و استفاده بالینی از روش های آزمایشگاهی محدود به رد علل طبی احتمال است که ممکن است باعث بروز تظاهرات روانی شده باشد. برای ارزیابی اینکه اسکن کامپیوتری مغز تا چه اندازه می تواند به این امر کمک نماید، مطالعه ای صورت گرفت.

  روش کار: کلیه بیمارانی که در یک دوره زمانی شش ماهه در اورژانس روانپزشکی شهر اصفهان بستری شده بودند از نظر ویژگی های جمعیت شناختی، تشخیص بالینی، انجام اسکن کامپیوتری مغز و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها: برای 142 نفر از مجموع 408 بیمار بستری شده در اورژانس روانپزشکی اسکن کامپیوتری مغز درخواست گردید. از بین اسکن های انجام گرفته تنها در یک مورد (0.7 درصد) آتروفی خفیف مغزی گزارش و سایر 141 اسکن طبیعی یا حد طبیعی گزارش شده بود.

  نتیجه گیری: با توجه به محدود بودن ارزش تشخیصی اسکن کامپیوتری مغز در روانپزشکی و هم چنین مشکلات تکنیکی و اقتصادی به نظر می رسد موارد کاربرد واقعی آن بخصوص در جامعه ما لازم است با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها