• بررسی کارایی مدل اهلسون با سرمایه گذاری و فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/02/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/02/27
  • تعداد بازدید: 453
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف اصلی این پژوهش بررسی کارایی مدل اهلسون با سرمایه گذاری و فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای دستیابی به اهداف پژوهش تعداد 97 شرکت در طی د وره 7 ساله از سال 1388 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. و مدلی برای آن عنوان گردیده که در این مدل متغیر مستقل، مدل اهلسون است، و فرصت های سرمایه گذاری و سرمایه گذاری به عنوان متغیر وابسته به کار گرفته می شود. هم چنین متغیرهای اندازه شرکت، اهرم مالی و جریان های نقدی، به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. جهت آزمون فرضیه پژوهش از مدل داده های تلفیقی و نرم افزار spss ورژن 20 استفاده شد. در کل نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که: در کل نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که: مدل اهلسون با فرصت سرمایه گذاری رابطه معناداری دارد. ولی مدل اهلسون با سرمایه گذاری رابطه ای ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها