• بررسی تنوع ژنتیکی سنک های (orius niger (hemiptera:anthocoridae بر اساس توالی های its1 در مناطق مختلف ایران

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/04/26
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/04/26
  • تعداد بازدید: 468
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  orius niger wolff در ایران یکی از گونه های مطرح در زمینه کنترل بیولوژیک آفات خصوصاً تریپس ها در شرایط گلخانه و مزرعه به شمار می رود. در این تحقیق حشرات کامل o.niger طی سال های 1394- 1391 از 8 منطقه مختلف ایران جمع آوری گردیدند. مناطق نمونه برداری عبارت بودنداز: یزد، آمل، شیراز، کرمان، اصفهان، همدان، شهرکرد و بندر عباس. توالی های نوکلئوتید ژن هسته ای ریبوزومی its1 و نواحی مجاور آن بین جمعیت های o.niger مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل از pca بیانگر این نکته بود که تفاوت های درون جمعیت در گونه o.niger  نسبت به تفاوت های بین جمعیتی در این گونه بیشتر می باشد. با استفاده از آزمون mantel مشخص گردید که بین فاصله جغرافیایی و فاصله ژنتیکی در جمعیت های o.niger ارتباط معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فیلوژنی در جمعیت ها و افراد نشان داد که جمعیت های اصفهان و رودان دارای بیش ترین اختلاف ژنتیک نسبت به سایرین می باشند. در نهایت مشخص گردید که میزان تنوع ژنتیک بین افراد در گونه o.niger  نسبتاً زیاد بوده و ژن its1 و نواحی جانبی آن می تواند به عنوان یک معیار مناسب جهت تشخیص تنوع ژنتیکی درون و بین جمعیت های o.niger  مورد استفاده قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها