• بررسی موارد مرگ و میر در بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس در نیمه نخست سال 1383

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/06/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/06/01
  • تعداد بازدید: 533
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: مرگ و میر بیمارستانی، قسمت عمده ای از مرگ ها را بخود اختصاص می دهد. در ایران در مطالعه کشوری که در سال 1379 صورت گرفت، بیش از 50% مرگ ها ناشی از بیماری های عفونی، 30% مرگ ها ناشی از سرطان ها، بیش از 35% مرگ ها ناشی از بیماری های قلبی – عروقی و حدود 40 % مرگ ها ناشی از حوادث غیرمترقبه در بیمارستان ها رخ داده اند. این مطالعه با هدف تعیین علل مرگ و میر در بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس صورت پذیرفت.

  روش کار: این مطالعه به روش مقطعی در نیمه اول سال 1383 انجام شده است. بدین صورت که در طول یک دوره 6 ماهه پرونده تمامی بیماران فوت شده در بیمارستان ظرف حداکثر 48 ساعت پس از فوت بررسی شده و یافته ها بر اساس پرسشنامه تدوین شده، از پرونده ها استخراج و در صورت عدم وجود اطلاعات مورد نیاز به پزشک معالج مراجعه شده است. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار epi infoو spss و نتایج با استفاده از جداول فراوانی ارائه شده است.

  نتایج: در این مطالعه مشخص شد که از مجموع 10435 نفر مراجعه کننده به فوریت ها و 15317 نفر بستری شده در اورژانس و بخش های بستری، 400 مورد فوت رخ داده است. اکثر موارد فوت شده، ساکن شهر بندرعباس و روستاهای اطراف بوده اند (56.3%) متوسط سن هنگام فوت در مجموع برابر 22.8±51.4 سال، در بیماران ترومایی برابر با 19.8±32.2 سال و در بیماران سکته قلبی 3.8±64.6 سال و سکته مغزی برابر 14±64.6 سال بوده است. 5% بیماران فوت شده بدون ویزیت متخصص یا دستیار بوده اند که مدت زمان متوسط از بستری تا فوت در آن ها برابر با 1±64.6 ساعت می باشد. 94% بیماران فوت شده بصورت اورژانس پذیرش شده اند و میزان مرگ و میر بخش های اورژانس 38% کل موارد فوت می باشد. شایع ترین علل فوت بیمارستان شهیدمحمدی به ترتیب شیوع سکته مغزی (15%)، ضربه مغزی (10.5%)، سکته قلبی (9.75%) و سپتی سمی(4.25%) بوده است. بدخیمی ها 6.8% موارد مرگ را بخود اختصاص داده است و تشخیص نهایی 4.3% بیماران مشخص نشده است.

  نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل در این مطالعه، میزان مرگ و میر بیمارستان در حد قابل قبولی بوده است. سکته مغزی، ضربه مغزی، سکته قلبی و سپتی سمی به ترتیب مهم ترین علل مرگ را به خود اختصاص داده اند. با در نظر گرفتن اینکه فشارخون بالا مهم ترین عامل خطر ابتلا به cva می باشد، اهمیت درمان صحیح فشار خون بالا با توجه به موارد بالای cva هموراژیک منجر به فوت در این مطالعه، کاملا مشخص می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها