• ارزیابی تاثیر ویژگی های استفاده شده در سیستم خلاصه سازی با استفاده از الگوریتم ترکیبی بهینه سازی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/09/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/09/25
  • تعداد بازدید: 520
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هر افزایش حجم روزافزون اطلاعات متنی سبب شده است تا استفاده از تکنیک های خلاصه سازی متن به منظور تسریع فرایند بازیابی اطلاعات و مرور سریع تر اخبار و تسریع در تصمیم گیری فرماندهان و مدیران مورد توجه قرار گیرد. در خلاصه سازی گزینشی اهمیت ویژگی های استفاده شده در الگوریتم خلاصه ساز با یکدیگر برابر نیست. استفاده از الگوریتم های بهینه ساز ی نقش مؤثری در کشف اهمیت هر یک از ویژگی های استفاده شده در الگوریتم خلاصه سازی متن دارد. الگوریتم پیشنهادی این مقاله یک الگوریتم بهینه سازی تر کیبی است که از دو الگوریتم ipso  (بهینه سازی ازدحام ذرات) و ژنتیک استفاده می کند. ما از معیارهای f-score و precision و recall جهت ارزیابی الگوریتم خود استفاده کرده ایم. نتایج آزمایش ها نشان می دهد با ا ستفاده از این روش ترکیبی کیفیت چشم گیری را در خلاصه تولیدی مشاهده می کنیم. طبق معیارf-score ، بهبودی حدود هشت در صد و طبق معیارprecision ، بهبودی حدود سه در صد و طبق معیارrecall ، بهبودی حدود هفت درصد نسبت به الگوریتم خلاصه سازی که اهمیت تمامی ویژگی ها را یکسان فرض می کند، به دست آمده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها