• تبیین نقش پیاده راه ها در راستای دستیابی به شاخص های شهر پایدار (نمونه موردی: پیاده راه بازار تهران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 395
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  یکی از روش هایی که می توان به شهرهای پایدار دستیابی پیدا کرد پیاده محورکردن مسیرهای شهری است . پیاده راه ها حرکت عابر پیاده را در فضاهای شهری آسان نموده و موجب می شوند عابر پیاده در فضایی امن و به دور از خودروها حضور یابد و موجبات ارتقاء تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری فراهم شود. پیاده راه سازی می تواند در بسیاری از زمینه ها و مولفه های توسعه پایدار شهر نظیر حمل و نقل پایدار، محیط زیست پایدار، اجتماع پایدار و رعایت عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت اقتصادی شهر به صورت مستقیم تاثیر گذار باشد و باعث ارتقا سطح زندگی و رضایت شهروندان شود. در پروژه حاضر محور پیاده راه بازار تهران با توجه به موقعیت خاص این محور و قرار گیری بازار تهران و مراکز تجاری و هم چنین شلوغی، ترافیک و تداخل بیش از حد پیاده و سواره به عنوان نمونه موردی انتخاب گردید. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد که در آن با مطالعه مبانی نظری پژوهش ابتدا به تعریف مختصری از مفهوم پیاده راه، ارتباط و نقش پیاده راه در تعاملات اجتماعی، توسعه پایدار، شاخص های توسعه پایدار شهری، شهر پایدار، ارتباط پیاده راه و حمل و نقل، نقش محور های پیاده در ابعاد مختلف توسعه پایدار شهری پرداخته شد. در ادامه به مطالعه دیدگاه های نظری مربوط به موضوع و نمونه های داخلی و خارجی پرداخته شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک پرسشنامه و نرم افزار spss داده های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت راهکارهایی در راستای دستیابی به شاخص های شهر پایدار ارایه گردید .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها