• نقش مشارکت شهروندان در توانمندسازی بافت فرسوده (نمونه موردی محله یافت آباد منطقه 11 تهران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/05/24
  • تعداد بازدید: 437
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مشارکت شهروندان در زمینه های مختلف خود از نشانه های مهم فرهنگ شهروندی است. بافت قدیم شهری تنها در سازمان کالبدی آن خلاصه نمی گردد، بلکه ساکنین آن نیز بخش مهمی از هویت و غنای فرهنگی و تاریخی آن را شکل می در رویکرد توانمندسازی، توانمندسازی اجتماع محلی، دولت های محلی و ملی برای هماهنگی و تسهیل کوشش سازمان ها و اجتماعات محلی و محله محور، برای برنامه ریزی و تعیین هدف و مسیر «اجرای طرح های خود از اصول توسط خود اجتماع، سازماندهی توسط خود اجتماع و مدیریت فرآیند توسط خود اجتماع استفاده می کنند هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مشارکت شهروندان در توانمندسازی محله بافت فرسوده محله آگاهی است. نوع روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از آزمون پیرسون می باشد. نتایج نشان می دهد بناهای موجود در بافت های فرسوده محله آگاهی منظقه 11 شهر تهران، به علل گوناگون از جمله: قدمت، استفاده از مصالح بی دوام و کم دوام و عدم رعایت شیوه های صحیح ساخت و ساز، از استحکام و پایداری لازم برخوردار نیستند. مسئله ی دیگر عدم کارایی و ناتوانی این بافت ها در پاسخگویی به نیازهای شهروندان است. بنابراین مشارکت شهروندان توانمند سازی این محله نقش بسزایی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها