• بررسی تاثیر قابلیت های ارتباط با مشتری و استفاده از رسانه های اجتماعی بر عملکرد شرکت (مورد مطالعاتی شرکت ایرانسل)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/09/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/09/24
  • تعداد بازدید: 1498
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تحقیق حاضر به بررسی تاثیر قابلیت های ارتباط با مشتری و استفاده از رسانه های اجتماعی بر عملکرد شرکت (مورد مطالعاتی شرکت ایرانسل) می باشد که با توجه به اطلاعات سال 1396 آزمون فرضیات مورد ارزیابی قرار گرفته اند. امروزه مدیریت ارتباط با مشتری به دلایل جهانی شدن، افزایش رقابت، بلوغ بازار و پیشرفت سریع تکنولوژی در کسب و کارها، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. مدیریت ارتباط با مشتری یک استراتژی کلیدی کسب و کار محسوب می شود، به نحوی که یک شرکت برای بقاء نیازمند تمرکز بر نیازهای مشتریان خود می باشد. نتایج آزمون فرضیات تحقیق به ترتیب بیانگر این است که قابلیت های ارتباط با مشتری با کاهش هزینه جذب مشتری ارتباط مثبت و معناداری دارد، قابلیت های ارتباط با مشتری با سطح مشارکت مشتریان ارتباط مثبت و معناداری دارد، استفاده از رسانه های اجتماعی موجب افزایش معنادار رابطه میزان تاثیرگذاری قابلیت ارتباط با مشتری بر مشارکت مشتری می گردد، استفاده از رسانه های اجتماعی با افزایش وفاداری و حفظ مشتری ارتباط مثبت و معناداری دارد، کاهش هزینه مشتری با عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معناداری دارد، مشارکت مشتری با عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معناداری دارد و هم چنین افزایش وفاداری و حفظ مشتری با عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها