اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تحلیل پاسخ پل با در نظر گرفتن اثر شمع

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/12/10
  • تعداد بازدید: 380
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی رفتار سازه ها تحت اثر بارهای مختلف از چالش های پیش روی سازه های مهندسی طی چند دهه ی گذشته بوده است. پاسخ پل ها، وقتی تحت بارهای مختلف قرار می گیرند، می تواند به وسیله ی شیوه های تحلیلی مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد و تمایل به ساخت سازه های سبک تر و در نتیجه افزایش انعطاف پذیری سازه ها از سوی دیگر باعث می شود تا خطاهای ناشی از به کارگیری مدل های مختلف در طراحی سازه های پل، غیرقابل چشم پوشی باشد. در مقاله ی حاضر، رفتار دینامیکی پل ها تحت اثر بار متحرک، مرده و بار ناشی از زلزله بررسی می شود. در این مقاله با استفاده از نرم افزار csibridge یک پل به صورت سه دهانه با شاه تیرهای i شکل با در نظر گرفتن مفصل های پلاستیک در ستون ها یک بار با شمع و بار دیگر بدون شمع مدل سازی شده و تحت بارهای یکسانی آنالیز شده اند. پس از انجام آنالیز برش پایه، لنگر پایه، نیروی محوری و نیروی پیچشی عرشه ی پل تحت شرایط با شمع و بدون شمع استخراج شده و با یکدیگر مقایسه می شوند. نتایج نشان می دهد که وجود یا عدم وجود شمعی با توجه به نوع بارگذاری پاسخ عرشه ی پل را تحت تاثیر قرار می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها