• برسی آسیب شناسی اجتماعی و روان شناسی غلام بارگی در تاریخ بیهقی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/03/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/03/25
  • تعداد بازدید: 518
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تاریخ بیهقی در زمره عالی ترین متون نثر زبان فارسی است. این اثر در میان همه کتب منثور این مزیت را دارد که هم از جهت شیوایی نثر در اوج کمال است و هم از نظر فن تاریخ نگاری. در تاریخ بیهقی کشش و جاذبه ای وجود دارد که ناشی از حقیقت جویی و صداقت و به کار گرفتن آگاهانه عناصر و جنبه های داستانی در روایت های تاریخی است در کتاب تاریخ بیهقی، هم سنت های طبیعی پارسی خراسان مانند استواری و پاکیزگی زبان و واژگان اصیل و هم بدعت های خاصی که محیط و زمانه غزنویان ایجاب میکرده، آشکار شده است و از طرفی تاریخ بیهقی نشاندهنده کژی ها و نامرادی های تاریخی روزگار و انتقال از عصر درخشان مردم گرایی و ایران دوستی و خردمداری به دوران کژ راهی و توطئه گری و غلامبارگی است. بنابراین، تاریخ بیهقی ارزش ادبی و تاریخی خود را توأمان حفظ کرده است. محور اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل غلامبارگی و آسیب های اجتماعی و روان شناسی موجود در تاریخ بیهقی است که با رویکردی تحلیلی – توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. غلام بارگی که نتیجه جنگ های برنامه ریزی نشده و نظام برده داری و غلامداری است، یکی از واقعیات گذشته اجتماعی ما بوده است، اما بیهقی بیشتر به جنبه های ساده آن پرداخته و در وصف آن همیشه با احتیاط سخن رانده است و علت این کار او، ویژگی ها و خصوصیات اخلاقی بیهقی و تلاشش برای دور داشتن کتاب از گرایش به ابتذال و انحطاط اخلاقی بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها