• تخمین درصد رس، سیلت و شن خاک با استفاده از تصاویر لندست8

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/11/04
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/11/04
  • تعداد بازدید: 606
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  برآورد مقادیر رس، سیلت و شن در مقیاس وسیع یکی از دغدغه های متخصصان علوم خاک می باشد که امروزه تسریح روند فرسایش زمین های کشاورزی در مقیاس جهانی، اهمیت این اطلاعات را بارزتر نموده است. از آن جایی که برآورد بافت خاک با استفاده از روش های پیمایشی زمان بر بوده و هزینه های زیادی را در پی دارد، تکنیک های سنجش از دور در صورت برخورداری از دقت خروجی مناسب می توانند ابزار مناسبی برای تامین این سری از داده ها فراهم آوردند. هدف از انجام این پژوهش اعمال پیش پردازش تبدیل موجک و تخمین درصد بافت خاک با استفاده از شاخص های گیاهی رایج و بازتاب باندهای طیفی و ترکیب این شاخص ها بود. در این تحقیق از تصاویر لندست 8 مربوط به خرداد 1395 و مطالعات میدانی همزمان با گذر ماهواره استفاده گردید. سپس با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره گام به گام، مدل های تخمین برای نمونه های جمع آوری شده در طی عملیات زمینی بدست آمد. نتایج حاصل نمایانگر ارزش استفاده از روش پیش پردازش تبدیل موجک و ترکیب بازتاب طیفی باند 7 و شاخص گیاهی ndmi برآورد درصد رس و شن و باند 5 در برآورد سیلت بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها