• پخش بار بهینه سیستم قدرت با هدف کاهش هزینه سوخت با استفاده از الگوریتم های کرم شب تاب و کلونی زنبور عسل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/20
  • تعداد بازدید: 889
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پخش بار بهینه یکی از اساسی ترین ابزارهای نرم افزاری موجود در مراکز بهره برداری و برنامه ریزی سیستم های قدرت می باشد که به منظور تنظیم بهینه متغیرهای تحت کنترل سیستم قدرت برای دستیابی به تولید مطمئن با کم ترین هزینه و بیش ترین امنیت و نیز برآوردن اهداف عملیاتی دیگر در سیستم قدرت به شکل های مختلف به کار می رود. علی رغم پیشرفت های چشمگیر به دست آمده در زمینه نرم افزارهای پخش بار بهینه، این مساله هم چنان به عنوان یکی از پیچیده ترین مساله های ریاضی مطرح می باشد و الگوریتم های کارآمدی که به طور همزمان دارای توانائی های سرعت و انعطاف پذیری و لحاظ پارامترهای قابلیت اطمینان در حل این مساله باشد تحت بررسی و مطالعه می باشد. در این مقاله به حل مساله پخش بار بهینه بر مبنای کاهش هزینه سوخت به کمک الگوریتم های هوشمند بهینه سازی کرم شب تاب و کلونی زنبور عسل پرداخته می شود. روش حل پیشنهاد شده بر روی سیستم استاندارد 30 شینه آزمایش شده است که این سیستم شامل 41 خط انتقال و 6 نیروگاه می باشد. مجموع توان مصرفی این سیستم قدرت در شرایط عادی (پایه) j126/2+283/4 مگاولت آمپر و مقدار تلفات توان اکتیو 17/594 مگاوات می باشد. سطح ولتاژ نامی شبکه 1/06 کیلو ولت بوده و هم چنین در 2 باس این شبکه خازن های موازی و در 4خط آن ترانسفورماتور نصب شده است و نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از تقریب های دیگر مقایسه شده است. نتایج به دست آمده نیرومندی و موثر بودن روش های فوق را در مقایسه با سایر روش های ارائه شده در این زمینه نشان می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم