• تعیین ارتباط بین عناصر کانه زایی مس و زمین ساختی جهت پتانسیل یابی مس با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و gis در شمال زنجان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/20
  • تعداد بازدید: 327
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  منطقه مور مطالعه در شمال زنجان در ناحیه طارم واقع شده و به دلیل فعل و انفعالات صورت گرفته در سنوزوئیک و فاز کوهزایی پیرینه دارای اهمیت متالوژنی است. به دلیل رخداد این فاز کوهزایی، ولکانیسم و پلوتونیسم زیادی در ناحیه به وقوع پیوسته و شناسایی عناصر ساختاری مرتبط با زون برشی و ارتباط آن ها با زایش توده نفوذی، کمک ارزنده ای در شناسایی و اکتشاف مواد معدنی می کند. در این مقاله به دلیل وجود اندیس ها و معادن گوناگون و قرارگیری آن ها بر روی کمربند ماگمایی و وجود خطواره و گسل ها، با استفاده از نقشه های زمین شناسی، داده های ژئو فیزیکی و دورسنجی تعیین ارتباط بین عناصر کانه زایی مس و زمین ساختی مشخص شد. تهیه نقشه های آلتراسیون شاخص مس پروفیری و خطواره ها در محیط (gis)، استفاده از تکنیک های نسبت باندی (br)، روش طبقه بندی نگاشت زاویه طیفی (sam)، روش کروستا (crosta) و تلفیق لایه های اکتشافی بدست آمده به روش همپوشانی ساده در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها