• ارزیابی متاستاز سرطان سینه به مغز استخوان در مدل موشی با استفاده از real time-pcr

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/20
  • تعداد بازدید: 729
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: گسترش تومور از طریق سیستم گردش خون اندام های دورتر بیماران مهم ترین دلیل مرگ 90 %در بیماران سرطان پستان است. شناخت ژن ها، پروتیین ها و شرایط ریز محیطی موثر بر فرایند متاستاز، می تواند به درک بهتر این فرایند مرگ بار و در نتیجه درمان مناسب آن کمک کند. رده سلولی توموری (4t1) توانایی متاستاز مؤثر به نواحی را که در سرطان پستان انسان الوده می شوند را دارد. در مطالعه اخیر، هدف بررسی و ارزیابی متاستاز سرطان سینه به مغز استخوان در مدل موشی با استفاده از real time –pcr می باشد.

  روش بررسی: رده سلولی 4t1 از بانک سلولی انیستوپاستور ایران تهیه و در محیط کشت high glucose dmem با افزودن 10 درصد سرم جنین گاوی و 2 درصد از انتی بیوتیک های پنی سیلین و استرپتوماسین در شرایط مرطوب با انکوباتر 37 درجه سانتی گراد و 5 درصد co2 کشت داده شد و به موش ها تزریق شد. نمونه ها در فرمالین 7 درصد فیکس شدند و با رنگ امیزی هماتوکسیلین و ائوزین میزان متاستاز مورد بررسی قرار گرفت. جهت انجام pcr سلول ها چندین بار با بافر نمکی فسفات شست و شو داده شد. و برای استخراج rna به مدت 5 دقیقه با دور 2000rpm سانترفیوژ شد. برای انجام واکنش رونویسی معکوس مخلوط واکنش به مدت 15 دقیقه در 37 درجه سانتی گراد 5 و ثانیه در 85 درجه سانتیگراد انکوبه شد.

  یافته ها: با روند رو به رشد تومور، مرکز بافت توموری اولیه دچار نکروز شده بود و در حدود هفته ششم کلون های متاستاتیک روی بافت های کبد و مغز استخوان مشاهده شد. در بررسی های real time- pcr متاستاز سرطان سینه به مغز استخوان از 10 نمونه 6 نمونه (p=0.0002) مثبت اعلام شد و 4 نمونه (p=0.0005) منفی اعلام شد. جهت جلوگیری از پیشرفت بیماری و متاستاز به بافت های دیگر تشخیص و درمان به خصوص درمان تلفیقی در مراحل اولیه سرطان امری ضروری به نظر می رسد.

  بحث: تشخیص دیر هنگام و پیشروی سرطان به سمت متاستاز، درمان فرد به مخاطره می اندازد. متاستاز یکی از بزرگ ترین مشکلات درمان سرطان پستان می باشد. تکنیک مولکولی real time pcr در تشخیص سلول های توموری موجود در خون بیماران نسبت به تکنیک های سلولی مانند ایمونوهیستوشیمی از دقت بیش تری برخودار است. با توجه به قابلیت رشد سریع و متاستاز تهاجمی رده ی سلولی 4t1 و طبق مطالعات قبلی، درگیری عوامل مختلف در متاستاز سریع این رده ی سلولی، غیر قابل چشم پوشی است. انتظار می رود که مطالعات کامل ترهمانند کشف مسیرهای اصلی متاستاز و درمان آن بر روی این رد ه سلولی انجام گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها