• بررسی ارتباط فضای سبز شهری با سلامت اجتماعی شهروندان نمونه موردی: مناطق 2 و 8 تبریز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/22
  • تعداد بازدید: 495
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله حاضر جهت بررسی تاثیر فضای سبز بر سلامت اجتماعی انسان، در تلاش است تا ضمن بررسی هر یک زیر مقیاس های سلامت عمومی به سه سوال زیر پاسخگو باشد: 1- بین فضای سبز و سلامت اجتماعی ارتباطی وجود دارد؟ 2- چه ویژگی هایی از فضای سبز روی تاثیر آن بر سلامت اجتماعی افراد ارتباط دارد؟ 3- بین میزان و زمان استفاده شهروندان از فضای سبز و سلامت اجتماعی آن ها ارتباطی وجود دارد؟ هدف تحقیق پاسخگویی به سوالات مطرح شده و هم چنین یافتن رابطه بین میزان و زمان استفاده از فضای سبز و نیز برخی ویژگی های فضای سبز و تاثیر آن ها بر روی میزان سلامت اجتماعی است. تحقیق به روش مقایسه ای، به شیوه پرسشنامه در میان ساکنین محلات مناطق 2 و 8 تبریز انجام گرفت. یافته های آزمون نشان داد که بین فضای سبز و سلامت اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد و میزان و زمان استفاده از فضای سبز نیز در میزان اثر گذاری فضای سبز بر روی سلامتی تاثیر دارند. عوامل فردی نیز در میزان سلامت اجتماعی دخیل هستند که مورد بررسی قرار گرفتند. هم چنین از بین ویژگی های فضای سبز که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت مولفه امنیت پارک ها بیش ترین تاثیر را بر روی نقش فضای سبز در میزان سلامت اجتماعی افراد ایفا می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها