• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/18
  • تعداد بازدید: 353
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  انتقال تکنولوژی یکی از مهم ترین روش های اکتساب تکنولوژی به شمار می رود. به دست آوردن تکنولوژی از منابع خارجی که ممکن است به صورت مستقل و یا با کمک شرکت های دیگر انجام شود، روش های مختلفی دارد که در ادبیات موضوع به اشکال مختلف به آن پرداخته شده است. آن چه که کم تر بدان پرداخته می شود، شیوه انجام فرایند انتقال و یا روش رویارویی (رویکردها) به این فرایند است. رویکردهای انتقال تکنولوژی بسیار متنوع هستند و متناسب با شیوه ی انجام کار و نحوه ی رویارویی با مشکلات صورت های مختلفی پیدا خواهند نمود. هدف از این تحقیق شناسایی رویکردهای جدید در انتقال تکنولوژی است. بطور کلی 31 رویکرد در این تحقیق از بررسی ادبیات موضوع استخراج گردید که در یک دسته بندی پیشنهادی به چهار گروه کلی تقسیم نموده اند: رویکردهای شرکت محور، رویکردهای بازار محور، رویکردهای صنعت محور و رویکردهای حکومت محور. برای تعیین رویکردهای جدید در انتقال تکنولوژی، کلان روندهای حاکم بر محیط کسب و کارها بررسی گردید. پس از شناسایی کلان روندها، آن ها بر هر کدام از رویکردهای انتقال تکنولوژی مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت در این تحقیق 12 رویکرد از بین 31 رویکرد شناسایی شده، به عنوان رویکردهای جدید در انتقال تکنولوژی، شناسایی و معرفی شده اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها