• تاثیر یکپارچگی فناوری اطلاعات بر عملکرد رقابتی کسب و کار با نقش انعطاف پذیری و چابکی زنجیره تامین (مورد مطالعه: ایران خودرو)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/18
  • تعداد بازدید: 433
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر یکپارچگی فناوری اطلاعات بر عملکرد رقابتی کسب و کار با نقش انعطاف پذیری و چابکی زنجیره تامین (مورد مطالعه: ایران خودرو) می باشد، پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش به روش علی انجام شده است. جامعه آماری کلیه مدیران و کارشناسان ایران خودرومی باشد، به منظور جمع آوری داده ها پرسشنامه میان مدیران و کارشناسان توزیع گردید، نتایج حاصل از تحلیل داده ها با کمک معادلات ساختاری نشان داد که با توجه به میزان تاثیر برای تمام فرضیات وجود دارد و دلیلی برای در فرضیه اصلی نمی باشد. هم چنین نتایج بدست آمده با پژوهش های گذشته انجام شده همسو می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها