اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی رابطه بین جو عاطفی خانواده و گرایش به مصرف مشروبات الکلی در شهر بندرعباس سال 94-93

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/11/26
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/11/26
  • تعداد بازدید: 305
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تحقیق حاضر به بررسی رابطه جو عاطفی خانواده  و گرایش به مصرف مشروبات الکلی در شهر بندرعباس سال 94-93  پرداخته است. جامعه آماری تحقیق کلیه ساکنین مرد شهر بندرعباس بوده اند. نمونه تحقیق  100 نفر (50 نفر) سالم و (50 نفر) مصرف کننده مشروبات  الکلی بوده اند از روش نمونه گیری تصادفی ساده از جامعه در دسترس انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه جو خانوادگی (موس1988) و  استفاده شده است . نتایج نشان داد دو متغیر ایجاد حساسیت و صراحت بیان به عنوان تاثیر گذارترین متغیرهای خانوادگی در مصرف مشروبات الکلی هستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها