• بررسی تأثیر محافظه کاری بر واکنش به انتشار اخبار سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/10
  • تعداد بازدید: 198
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف این تحقیق بررسی تأثیر محافظه کاری بر واکنش شرکت ها به انتشار اخبار سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. یکی از عواملی که موجب واکنش متفاوت بازار به اطلاعات سود می شود، محافظه کاری در رویه های حسابداری می باشد. محافظه کاری یکی از ویژگی های برجسته ی گزارشگری مالی است که در سال های اخیر به خاطر رسوایی های مالی توجه بیش تری را به خود جلب کرده است و برخی مطالعات اخیر به طور ویژه بر محافظه کاری تمرکز کرده اند. برای اندازه گیری محافظه کاری از دو شاخص گیولی و هاین (2000) و خان و واتس (2009) استفاده شده است. بنابراین گزارش های مالی 124 شرکت نمونه طی سال های 1389 تا 1395 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که محافظه کاری حسابداری بر رابطه بین سودهای غیرمنتظره و بازده مازاد تجمعی تأثیر مثبت و معناداری دارد. هم چنین یافته ها نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری تأثیر منفی و معنادار و سودهای غیرمنتظره تأثیر مثبت و معناداری بر بازده مازاد تجمعی دارد. هم چنین نتایج حاکی از آن است که اندازه شرکت باعث اثرگذاری منفی و معنادار بر ضریب واکنش سود می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها