• طراحی بوستان محلی در بافت تاریخی کهن شهر تبریز با رویکرد پایداری و بهینه سازی تعاملات اجتماعی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 270
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  یکی از معیارهای ارزیابی کیفیت محیط هر شهر، وجود فضاهای سبز عمومی است؛ فضاهایی که شهروندان بتوانند با ایمنی و آسایش خاطر با هم به گفتگو بپردازند؛ در حالی که اکثر طراحی پارک های شهری با هدف تامین فضای سبز صورت گرفته است و به نوع و کیفیت روابط بین شهروندان و افزایش مدت حضور آن ها در یک فضای امن و با تعاملات بیشتر توجهی نشده است، از طرفی پارک های شهری دارای کارکردهای گوناگون اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی می باشند. از این بین، کارکردهای اجتماعی به دلیل ارتباط مستقیم آن با شهروندان و مشارکت آن ها در ایجاد یک فضای پویا اهمیت ویژه ای دارد. در این مقاله ابتدا به بررسی شاخص های پایداری و تاثیر آن ها بر محیط پرداخته شده است، سپس بر اساس مطالعات کتابخانهای و میدانی به تاثیر موارد فوق بر سایت مورد مطالعه، پرداخته شده است و خروجی مطالعات در غالب راهکارها و کاربریهای پیشنهادی جهت پویایی فضا و تعاملات اجتماعی بیشتر ارائه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها