• تحلیل و بررسی نشانه های زیبایی شناسی در بناهای فرهنگی مذهبی ایران (نمونه موردی: بقعه سید حمزه تبریز)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1108
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقاله حاضر با اهداف بررسی نشانه های زیباشناسی به کار رفته در کتیبه ها – خط نوشته و عناصر معماری دیگر در داخل و بیرون بقعه سید حمزه تبریز تدوین شده است. لذا در این پژوهش، هدف بازشناسی نقش کتیبه ها، به عنوان یکی از شاخص های مهم در شناخت کامل و عمیق هنر مذهبی ایران می باشد. ساختار کلی مقاله مشتمل بر دو بخش: بررسی نقش معنایی، کتیبه – بررسی نقش کاربردی کتیبه ها در بقعه سید حمزه تبریز – پرداخته می شود. روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای و بازخوانی آنها و مراجعات به کتاب مقدس اسلام، قرآن کریم و کتب ادعیه و احادیث و همچنین به صورت عکسبرداری، حضور عینی در محل، مورد تحلیل قرار گرفته است. شاید بتوان مهم ترین نکته به دست آموده از این پژوهش را در عبارت "کتیبه ها بیانگر حقیقت نمادین دینی است که کل جهان و حیات آدمی به تفکر و تدبر مشغولند" بیان نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها