• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 2427
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   رشد شتابان توسعه شهری و حضور گسترده صنعت و ماشین در معماری معاصر باعث تغییرات بنیادین در شکل و ساختار زیست بوم انسان ها نموده است که در موارد گسترده ای باعث آسیب های جدی به منابع زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی شده است. طرح معماری پایدار در جهت تأمین نیازهای امروز بدون آسیب زدن به منابع فردا صورت گرفته است و شامل مولفه هایی چون پایداری اقتصادی، زیست محیطی، و اجتماعی می باشد. در این نوشتار با عطف توجه به وجه اجتماعی پایداری ابتدا به بررسی و شرح جامعه پذیری یا اجتماع پذیری به عنوان فرایندی که انسان را برای حیات جمعی و فراگیری مناسبات زیست اجتماعی آماده می کند پرداخته و به بررسی عناصر اساسی جامعه پذیری شامل مهرورزی عاطفی، زبان و کنش متقابل انسانی (تعامل اجتماعی) پرداخته است که از این عناصر کنش متقابل اجتماعی دارای نقشی پر رنگ در شکل گیری روابط اجتماعی و در نهایت جامعه پذیری اشخاص می باشد. سپس با معرفی فضای معماری به عنوان نوعی نهاد اجتماع پذیر، تعریفی از فضای معماری اجتماع پذیر به منزله مشخصه ای که زمینه تعامل و کنش متقابل اجتماعی را در طراحی فضاهای معماری فراهم می نماید ارائه گشته است. در ادامه به شرح چگونگی تأثیر فضای معماری بر اجتماع پذیری اشخاص پرداخته و ضمن اشاره به دستاوردهای اجتماعی آن با کندوکاو در وجه اجتماعی معماری پایدار سهم اجتماع پذیری معماری در ایجاد پیوندهای پایدار اجتماعی و خلق معماری پایدار بیان گشته است.

   

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها