• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1078
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  از آنجا که پایداری جهان در گرو پایداری شهرها است و معماری در این پایداری جایگاه ویژه ای دارد و با توجه به اصل سوم مقررات اتحادیه بین المللی معماران (uia) در رابطه با چهارچوب فعالیت معماران 1 ، هم چنان نقش قابل توجه مسجد در معماری جهان اسلام؛ هدف این پژوهش بازشناسی اصول و ویژگی های پایدار، بخصوص مسائل اقلیمی در مساجد تاریخی اصفهان، در جهت ارائه پیشنهاداتی در جهت طراحی مساجد جدید است. با توجه به آثار منفی تغییر شرایط اقلیمی در کلان شهرهای ایران هم چون اصفهان، مشهود است که رعایت معیارهای توسعه پایدار سبب کاهش برخی از آثار زیست محیطی منفی بر این شهرها می گردد. ساخت و ساز پایدار در بردارنده همه عمر سازه ها است و کیفیت محیطی، کارآیی و ارزش آینده را نیز مورد توجه قرار می دهد.بنابراین، تبعیت از توسعه پایدار، ضرورتی است که ما را برای رسیدن به،جلوگیری از پدیده تغییر اقلیم، یاری می رساند. این پژوهش از نظر هدف یک تحقیقِ بنیادی و با توجه به محتوای تاریخی آن، از روشِ تحقیقِ تاریخی بهره جسته است. هم چنین جهت گرد آوری داده ها از روش کتابخانه ای و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش کیفی استفاده شده است. در ابتدای پژوهش حاضر با تکیه بر ادبیات پایداری و مبانی آن و هم چنین مطالعات تاریخی مساجد تاریخی اصفهان، به بررسی تطبیقی اصول و ویژگی های این مساجد با توسعه پایدار پرداخته شده؛ سپس اصول و ویژگی های پایدار مساجد مورد بررسی در ابعاد گوناگونی هم چون اصول زیست محیطی و کالبدی بازشناسی شده است. در پایان بر اساس اصول و ویژگی های بازشناسی شده، راهکارهایی در ابعاد گوناگون از قبیل روش های اقلیمی در طراحی مساجد، استفاده ازالگوهای بومی و تاریخی، در بنایِ مساجد جدید، پیشنهاد گردیده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها