• شکایت ازعملیات اجرای ثبتی و دادگاه ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/05/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/05/15
  • تعداد بازدید: 171
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  شکایت ازعملیات اجرای ثبتی و دادگاه ها

  هدف از این تحقیق بررسی شکایت از عملیات اجرای ثبتی و دادگاه ها در حقوق موضوعه ایران می باشد روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که مفهوم شکایت در جایی مصداق پیدا می کند که مأموران اجرای دادگاه از مفاد قوانین تخلف نموده و یا مأموران اجرای ثبت از مفاد قوانین ثبتی، ماهوی و یا آئی ننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا تخلف کرده باشد عملیات اجرائی، با صدور دستور اجراییه آغاز می شود. پس هرگاه این دستور، خلاف مفاد سند یا خلاف مفاد قانون باشد، به موجب ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت وقانون دفاتر اسناد رسمی، مصوب 1322 قابل شکایت نزد دادگاه است.

  ولی چون دستور صدور اجرائیه توسط مراجع ثبتی صادر می شود (اعم از دفترخانه اسناد رسمی و اجرای ثبت یا اداره ثبت) و اقامه دعوی در دادگاه انجام می شود، شکایت (دادخواست)، خود به خود موجب وقفه در عملیات اجرائی نیست. بنابراین سه نوع شکایت از اجراء مفاد اسناد رسمی ممکن است مطرح شود: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء مجعول بودن آن با معرفی جاعل مرجع رسیدگی به این شکایت دادسرای عمومی محل وقوع جرم یعنی محجع سند او طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 99 قانون ثبت اسناد و املاک طرح چنین شکایتی عملیات اجرایی را موقوف نمی کند مگر پس از اینکه بازپرس قرار مجرمیت متهم را صادر و دادستان هم با آن موافقت کرده باشد. مگر پس از اینکه بازپرس قرار مجرمیت متهم را صادر و دادستان هم با آن موافقت کرده باشد.

   

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها