همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • شبیه سازی ترموسینیتیک مدل چندناحیه ای موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن با سوخت ترکیبی متان و دی متیل اتر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 809
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن (hcci) طرحی کارآمد از موتورهای احتراق داخلی جهت کاهش مصرف سوخت و دود خروجی  می باشد. هدف این کار بررسی مدل چندناحیه ای با سینیتیک مفصل شیمیایی موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن است تا به بررسی شرایط کاری این موتور در ترکیب مختلف از سوخت دی متیل اتر و متان پرداخته شود. مدل گسترش یافته با 13 ناحیه و حل سینیتیک مفصل شیمیایی متان و دی متیل اتر، نشان از احتراق دو مرحله ای سوخت دی متیل اتر دارد. مقایسه با نتایج تجربی نشان دهنده پیش بینی مناسب زمان شروع احتراق و الگوی فشار نیز دارد. پنج ترکیب مختلف که از دی متیل اتر خالص تا متان خالص تغییر می کند، برای مطالعه اثر سوخت ترکیبی انتخاب شده است. بررسی نشان داده است که در یک شرایط اولیه، متان خالص محترق نشده اما افزودن دی متیل اتر واکنش را به سمت شکل گیری احتراق پیش می برد. تغییرات مقدار دی متیل اتر تغییرات چندانی در شروع احتراق ایجاد نمی کند اما به شدت قدرت خروجی را تغییر می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها