• بازی درمانی با مدل فیلیال تراپی مدرسه محور و کاریرد آن برای کودکان کم شنوا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 613
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بازی درمانی با مدل فیلیال تراپی مدرسه محور و کاریرد آن برای کودکان کم شنوا

  کودکان کم‌شنوا در مهارت‌های رفتاری و واکنش‌های هیجانی با چالش‌های زیادی مواجه هستند. بازی‌درمانی یکی از برنامه‌های مداخله‌ای است که باعث بهبود قابل توجه مهارت‌های جسمی، رفتاری، هیجانی و اجتماعی کودکان کم‌شنوا می‌شود. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی تحلیلی کاربرد بازی‌درمانی با مدل فیلیال‌تراپی مدرسه‌محور برای کودکان کم‌شنوا بود.

  پژوهـش حاضـر بـا روش مـرور سیسـتماتیک منابـع علمـی، به معرفی برنامه فیلیال‌تراپی مدرسه‌محور برای کودکان کم‌شنوا می‌پردازد. نتایج نشان داد که بازی‌درمانی با مدل فیلیال‌تراپی مدرسه‌محور باعث بهبود مهارت‌های جسمی، رفتاری، هیجانی و اجتماعی کودکان کم‌شنوا می‌شود. در واقع، فیلیال‌تراپی مدرسه‌محور از طریق بازی و ایجاد موقعیت‌ها و فرصت‌های خلاق برای برقراری ارتباط موجب رشد و تحول مهارت‌های مختلف در این کودکان می‌شود. بنابراین، توجه به برنامه‌ فیلیال‌تراپی مدرسه‌محور ضروری است و برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش این برنامه به کودکان کم‌شنوا اهمیت ویژه‌ای دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها