• تجزیه و تحلیل سیستماتیک سیستم های مدیریت محیطی در شرکت های کوچک و متوسط: مسیرهای تحقیقاتی ممکن از یک وضعیت کنترل و حسابداری مدیریت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 463
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  تجزیه و تحلیل سیستماتیک سیستم‌های مدیریت محیطی در شرکت‌های کوچک و متوسط: مسیرهای تحقیقاتی ممکن از یک وضعیت کنترل و حسابداری مدیریت

  این مقاله به طور سیستماتیک به بررسی محرک‌ها، فرآیندهای اجرا و نتایج عملکرد سیستم‌های مدیریت زیست‌محیطی در شرکت‌های کوچک تا متوسط ‏از دیدگاه حسابداری مدیریت و کنترل ‏می‌پردازد. این تحقیق دریافت که موضوعات مختلف متنی، کنترلی و عملکردی وجود دارند که نیاز به توجه بیشتر تحقیقاتی دارند. با توجه به این اهمیت، نیاز به موارد زیر وجود دارد: الف)‏بررسی و توسعه ابزارهای پایداری؛ ب)‏ارزیابی تاثیر زمینه برای عملکرد زیست‌محیطی بهتر و ج)‏انگیزه‌های پذیرش؛ و د) ‏بررسی تاثیر سیستم‌های مدیریت زیست محیطی بر شرکت و پاسخگویی فردی. با توجه به کنترل، نیاز به موارد زیر وجود دارد: الف)‏بررسی نظری نوع شناسی کنترل برای شرکت‌های کوچک و متوسط؛ ب)‏درک بهتر از نوع (‏به عنوان مثال رسمی یا غیر رسمی)‏و طبیعت به عنوان مثال محکم یا انعطاف‌پذیر)‏این کنترل؛ و ج)‏درک از کنترل‌های اجتماعی - ایدئولوژیک را برای بهبود پایداری توسعه می‌دهد. در نهایت، با توجه به عملکرد، نیاز به: الف)‏درک چگونگی تعریف عملکرد محیطی و تعامل بین ابعاد آن وجود دارد؛ و ب)‏بررسی رابطه بین سیستم‌های مدیریت زیست‌‌محیطی و عملکرد محیطی در شرکت‌های کوچک و متوسط.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید